ที่ตั้ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900

อาคาร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์ +662- 561-2277 ต่อ 1179 

ข้อเสนอแนะติดต่อ Ahhta_7@hotmail.com

 

GOOGLE MAP